EVENTS

MonthWeekDay
April 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 1, 2019 April 2, 2019 April 3, 2019 April 4, 2019 April 5, 2019 April 6, 2019 April 7, 2019

11:00: Beckery Village Open Day

11:00: Beckery Village Open Day
April 8, 2019 April 9, 2019

18:30: Battle of Newbury Film

18:30: Battle of Newbury Film
April 10, 2019 April 11, 2019 April 12, 2019 April 13, 2019 April 14, 2019
April 15, 2019

All day: Extinction/International Rebellion

All day: Extinction/International Rebellion
April 16, 2019 April 17, 2019 April 18, 2019 April 19, 2019 April 20, 2019 April 21, 2019
April 22, 2019 April 23, 2019 April 24, 2019

19:30: Changing Times Meeting

19:30: Changing Times Meeting
April 25, 2019 April 26, 2019 April 27, 2019

All day: ANIMA MUNDI SEMINAR with Ulrike Pahl

All day: ANIMA MUNDI SEMINAR with Ulrike Pahl
April 28, 2019
April 29, 2019

19:30: Changing Times Meeting

19:30: Changing Times Meeting
April 30, 2019 May 1, 2019 May 2, 2019 May 3, 2019 May 4, 2019 May 5, 2019